Wil je meedoen en jezelf aanmelden?

Jij beslist zelf of je meedoet aan het CooL-programma. Wees je er daarbij van bewust dat het een intensief programma is, dat alleen effectief zal zijn wanneer jij je daar volledig voor inzet. Indien je al begeleiding krijgt van jouw huisarts, praktijkondersteuner, of anders zorgprofessional kunnen deze consulten in overleg gewoon door blijven gaan. De leefstijlcoach is alleen verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens het Cool-programma en niet voor taken, zoals het voorschrijven van (afval)medicatie, die zijn voorbehouden aan de huisarts of de praktijkondersteuner.

Indien je besluit deel te nemen aan het CooL-programma dan wordt je gevraagd om de akkoord- en privacyverklaring te ondertekenen.


Je mag met ons CooL-programma meedoen als je:

– 18 jaar of ouder bent en
– Overgewicht hebt (een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten hebt of
– Ernstig overgewicht hebt (een BMI van meer dan 30) en
– Een doorverwijzing van je huisarts hebt (heb je deze nog niet, dan kan je hier om vragen bij jouw huisarts) en
– Je super gemotiveerd bent om 2 jaar aan de slag te gaan

Wanneer kan je beter niet mee doen:

– Wanneer je geen Nederlands spreekt en/of kan lezen
– Wanneer je een eet- of angststoornis hebt
– Je niet in groepsverband aan de slag wil gaan


Wil je meedoen en jezelf aanmelden?

Wat onwijs goed dat jij de stap hebt gezet om aan de slag te gaan met het creëren van een gezonde leefstijl! Voor we aan de slag gaan willen we graag nog een aantal dingen van je weten. Dit helpt ons om tijdens het intakegesprek nog meer van jou te weten te komen en een zo goed mogelijk Leefstijlplan te maken.

Mocht je nog geen afspraak gemaakt hebben voor het intakegesprek, dan kan je zelf op de volgende pagina een afspraak inplannen voor het intakegesprek.

Intake formulier CooL programma

Persoonsgegevens


Leefstijlgegevens


Motivatie

Hoe graag wil je meedoen?

Je doelstelling

Hieronder staan een aantal zinnen over je motivatie. In hoeverre gelden deze zinnen voor jou? Het gaat hierbij om de laatste twee weken. Kies telkens hoeveel je het ermee eens bent:

Je gevoel

In hoeverre gelden deze zinnen voor jou? Het gaat hierbij om de laatste twee weken. Geef het antwoord dat je een goede schatting lijkt.


Je Leefstijl - Beweging

Hoeveel uren zit je per dag?


Je leefstijl - Voeding


Je leefstijl - Slaap


Je leefstijl - Medische klachten

bijv. blessure, PDS, hoge bloeddruk, diabetes, etc.
bijv. multivitamine vitamine, vitamine D, eiwitshakes
bijv. gastric bypass, schildklierproblemen, PDS, etc
Hooikoorts, Glutenallergie, noten, appel, etc
bijv. halal, vegetarisch, etc

Je leefstijl - Roken & Alcohol


Verwijzing

Heb je al een verwijsbrief van jouw huisarts
Hoe ben je op de hoogte gekomen van Gezonde Leefstijl planner? *

Wat gebeurd er met jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens uit de resultaatmeting worden door jouw leefstijlcoach en het Expertisecentrum Leefstijlinterventies gebruikt volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens worden in eerste instantie door de leefstijlcoach verzameld en bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn (voor een medisch dossier is dit 15 jaar) en volgens het privacyreglement zoals gehanteerd door jouw leefstijlcoach. De leefstijlcoach gebruikt deze data om jouw voortgang tijdens het programma te bewaken en richting te geven aan het coachtraject. De eigenaar van het CooL-programma, het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, ontvangt een geanonimiseerde versie van de data en gebruikt dit voor onderzoek. Het doel achter de dataverzameling is een doorontwikkeling en verbetering van het CooL-programma voor toekomstige deelnemers. Daarnaast worden deze gegevens ingezet voor hernieuwde erkenningstrajecten bij het RIVM om de continuïteit van de interventie te waarborgen. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies verzamelt en bewaart alleen anonieme gegevens, dat wil zeggen dat deze niet terug te herleiden zijn naar jou als persoon. Deze gegevens worden bewaard zolang als deze gegevens relevant zijn voor de onderbouwing en ondersteuning van de kwaliteit van de interventie.

Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming voor het volgende
- NAW gegevens: naam, adres, leeftijd (op het moment van de intake), geslacht, emailadres, BSN nummer en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging, resultaatmeting en voor
declaratiedoeleinden.
- Leefstijlaspecten zoals beweeggedrag, voedingsgedrag, rookgedrag, alcoholgebruik, slaapgedrag, werk-privé
balans en stressmanagement. Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging en resultaatmeting.
- (Psycho)sociale aspecten zoals ontwikkelmogelijkheden, sociale omgeving en ervaren welzijn. Deze gegevens
worden gebruikt voor verslaglegging en resultaatmeting.
- Fysieke aspecten: lengte, gewicht, BMI, middelomtrek, co-morbiditeit en lichamelijke risicofactoren. Deze
gegevens worden gebruikt voor verslaglegging en resultaatmeting.
- Gegevens over het traject zoals de duur van het traject, het aantal contactmomenten en de eventuele reden van uitval. Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging, resultaatmeting en voor declaratiedoeleinden.

Mocht je niet willen dat je gegevens gedeeld worden zoals hieronder aangegeven, dan is het helaas niet mogelijk om het traject vergoed te krijgen door jouw zorgverzekeraar.

De algemene voorwaarden vind je hier. Hier vind je onder andere de procedure die wij hanteren bij annulering. Tot wanneer je kosteloos kan annuleren en nog een hele hoop andere dingen. Onze Privacy Policy kan je hier lezen. Hier vind je terug hoe wij jouw gegevens verwerken. Wij gaan er vanuit dat wanneer je hiermee akkoord gaat, dat je hiervan op de hoogte bent.
Het CooL-programma is opgezet om je te begeleiden bij het veranderen van dagelijkse leefgewoontes die invloed hebben op uw gewicht en gezondheid (bewegen, voeding, slaap en stress). Het programma is erop gericht om gezonde gewoontes te versterken en minder gezonde gewoontes te vervangen door gezondere alternatieven. Elke aanpassing in jouw leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren.
Tijdens het Cool-programma krijg je begeleiding van een leefstijlcoach. Deze coach is hier speciaal voor opgeleid, heeft een hbo-achtergrond en is aangesloten bij het kwaliteitsregister. Het CooL-programma is een bewezen effectief programma, erkend door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het CooL-programma wordt beheerd door het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Het totale programma duurt 24 maanden, waarbij zowel het basis- als het onderhoudsprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies. In de groepsbijeenkomsten komen leefstijl gerelateerde thema’s aan de orde, waaronder voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning en gedragsverandering. In de individuele sessies is er ruimte om meer op jouw persoonlijke situatie in te gaan. Je leert in het programma hoe jij zichzelf gezonde leefgewoontes kunt aanmeten en hoe je deze op een effectieve manier kunt integreren in jouw dagelijks leven. Hierdoor kan jij een verandering in leefstijl ook daadwerkelijk volhouden, met blijvend resultaat.

Beschikbaarheid

Ik wil mee doen aan het volgende programma('s) (meerdere opties mogelijk, we kiezen altijd de eerste waar plek is):
Ik heb alles naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de voorwaarden zoals in dit formulier aangegeven door mij